All blog posts are base on evidence and fact

carl sagan

Books & Movie

टाडा अंतरिक्षबाट हाम्रो पृथ्वीलाई नियाल्दा। कार्ल सेगन-भिडियो सहित Pale Blue Dot.

मानिसमा आफूलाई एकदम विशेष, माहान सोच्ने, घमण्ड छ। यो ब्रह्माण्डमा के हामी त्यति विशेष, माहान छौ त भन्ने बारे प्रोफेसर

Read More